Exkurze za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami do Prahy-Chuchle

Datum události
-

 

Trasa povede Chuchelským hájem na vršek Homolka a do Velké Chuchle.

Účastníky čekají různé biotopy od synantropní vegetace, přes lesy a skalní stepi, po opuštěné lůmky. Na svazích kopce Homolka to budou společenstva devaterníčku šedého a ostřice nízké (Helianthemo cani-Caricetum humilis), dále společenstvo seselu sivého a kostřavy sivé (Seselio glauci-Festucetum pallentis) či společenstvo hlaváče žlutavého a válečky prapořité (Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati). Zdejší bezcévné i cévnaté rostliny představí Zdeněk Palice, Zdeněk Soldán a Pavel Špryňar. 

Pojďte se s námi v sobotu 10. 11. 2018 projít podzimní přírodou. Sraz je v 9.00 na autobusové zastávce Malá Chuchle (ve směru od centra Prahy).

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail