Zajímavá lokalita druhu lnula salicina v jižních Čechách

Autor/autoři
Jan Vondrák, Václav Chán
Abstrakt

Podnět k napsání této práce dal nález omanu vrbolistého (lnula salicina) v Prachatickém Předšumaví, který zaznamenal prvý z autorů v roce 2000 v údolí řeky Blanice 1 km JV osady Kratušín u Lažišť na lokalitě Zábrdská skála. Uvedený výskyt je významný svým reliktním charakterem, druh se v submonntáním stupni vyskytuje pouze vzácně na místech s vhodným mikroklima. Článek popisuje geologické, geomorfologické a vegetační poměry stanoviště, dále zahrnuje mapku s rozšířením druhu v jižních Čechách včetně seznamu lokalit.

Článek je součástí digitální knihovny MZK, dostupný zde.

 

Rubrika
Rok
2001
Ročník
36
Číslo
1
Stránka
59