Některé zajímavé rostliny v lomech Českého krasu

Autor/autoři
Jindřich Chrtek, Blanka Skočdopolová
Abstrakt

V letech 1996-2000 se autoři článku věnovali studiu vegetace vápencových lomů Kosov u Jarova a Čertovy schody u Koněprus, které se nacházejí v jihozápadní části Českého krasu. Na těch to lokalitách rostly některé zajímavé druhy cévnatých rostlin (např. Chamaerion dodonaei, Polycnemum majus, Diplotaxis muralis), které jsou v okolním území vzácné nebo se vyskytují ojediněle. 

Článek je součástí digitální knihovny MZK, dostupný zde.

Rubrika
Rok
2001
Ročník
36
Číslo
1
Stránka
73