Plasy (58. floristický kurz)

Obrázek

Floristický kurz v Plasích proběhl ve dnech 7. 7. – 13. 7. 2019. Níže naleznete pdf dokument s informačními materiály pro účastníky kurzu (přírodní poměry území, historie botanického výzkumu, historie a současnost místního pivovarnictví, výběr základní regionální botanické literatury, přehled exkurzních tras).

Přehled tras viz také na samostatné stránce.

Fotografie z některých exkurzí v Galerii.

Výsledky byly publikovány ve Sborníku Západočeského muzea v Plzni:

Sborník Západočeského muzea v Plzni — Příroda, 126. Plzeň: Západočeské muzeum, 2021. 87 stran. ISSN 0232-0738 ; ISBN 978-80-7247-189-8