Floristický kurz Plasy - přehled tras

Datum události
Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail

 

Na letošním floristickém kurzu v Plasích můžete navštívit různé biotopy od údolí potoků, přes rašelinné louky a rašeliniště po suchomilné trávníky či skalní výchozy. Herbářové doklady starší 100 let, ale i nedávné, nabízejí účastníkům šanci znovu objevit či potvrdit výskyty řady ohrožených druhů (např. Helichrysum arenariumMoenchia erecta, Salix rosmarinifolia, Ventenata dubia aj.). A také přispět k poznání poněkud opomíjeného území západních Čech.

Celkem je na letošní floristický kurz naplánováno 53 tras.

 

přehled tras
Neděle (7. 7.)

Pondělí (8. 7.)

Úterý (9. 7.)
Středa (10. 7.)
Čtvrtek (11. 7.)
Pátek (12. 7.)

 

Lokalita