Floristický kurz ČBS Plasy 2019 - přihláška (do 10. 5. 2019)

Datum události
-
Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail
Telefon

Floristický kurz ČBS Plasy (Plzeňský kraj) 7. 7. – 13. 7. 2019

Kurz organizačně zajišťuje Západočeská pobočka ČBS (L. Pivoňková, J. Nesvadbová) ve spolupráci s ústředím ČBS (V. Grulich, R. Štěpánková). Účastníci budou ubytováni na internátě a v tělocvičně Gymnázia a SOŠ Plasy, Školní 280 (třílůžkové pokoje, WC a sprcha na chodbě). Účastníci ubytovaní na internátě si s sebou musí přivézt vlastní povlečení nebo spacák a prostěradlo. Ubytovaní v tělocvičně musí mít s sebou vlastní spacák a karimatku. Kuchyňka vybavená mikrovlnkou, varnou konvicí a ledničkou, bez nádobí, je na patře. Stravování formou večeře lze objednat (viz přihláška na kurz). Kurzovné pro členy ČBS 600 Kč, pro ostatní 1000 Kč. Kurzovné a objednané ubytování a stravování budou hradit přihlášení a přijatí účastníci převodem nebo složenkou na základě informací, které obdrží začátkem června. Přihlášku na floristický kurz zašlete na adresu sekretariátu ČBS, Benátská 2, 128 01 Praha 2, nebo e-mailem na adresu sekretariatatbotanospol [dot] cz do 10. 5. 2019. Kapacita kurzu je omezena, přednost mají členové ČBS.

Plasy jsou přirozeným střediskem severního Plzeňska, jehož osu tvoří řeka Střela, ústící jako levobřežní přítok do Berounky (Mže). Ta pak tvoří jihovýchodní ohraničení území, které budeme s exkurzemi procházet. Během kurzu se budeme pohybovat výhradně v mezofytiku, ve fytogeografických celcích: Plzeňská pahorkatina vlastní (31a), Žlutická pahorkatina (28e), Jesenická plošina (30a), JV část Svojšínské pahorkatiny (28f) a JZ část Křivoklátska (32). Exkurze povedou jak do lokalit chráněných: PR Střela (Allium senescens subsp. montanum, Aconitum variegatum, Amelanchier ovalis, Anthericum liliago, Antennaria dioica, Jovibarba globifera, Rumex scutatus), PR Krašov (Allium *montanum, Asperula cynanchica, Aurinia saxatilis, Geranium sanguineum, Galium glaucum, Melica transsilvanica, Scabiosa ochroleuca, Stipa pennata), PR Hůrky (Carex lasiocarpa, C. limosa, C. dioica, Eleocharis quinqueflora, Juncus alpinoarticulatus, Utricularia bremii), tak údolími četných potoků, rašelinnými loukami i rašeliništi, suchomilnými trávníky i skalními výchozy (Allium *montanum, Anthemis tinctoria, Asperula tinctoria, Cotoneaster integerrimus, Dianthus carthusianorum, Festuca pallens, Jovibarba globifera, Sedum reflexum) aj. Herbářové doklady starší 100 let, ale i nedávné, nabízejí účastníkům kurzu šanci znovu objevit či potvrdit výskyty řady ohrožených druhů (např. Helichrysum arenarium, Moenchia erecta, Salix rosmarinifolia, Ventenata dubia aj.). A také přispět k poznání poněkud opomíjeného území západních Čech.

Lokalita