Program exkurzí a přednášek Jihomoravské pobočky ČBS - jaro 2020

 

Jihomoravská pobočka České botanické společnosti zve své členy a příznivce na botanické přednášky, semináře a exkurze, které pořádá ve spolupráci s Ústavem botaniky a zoologie PřF MU v Brně.

Přednášky a semináře začínají vždy ve čtvrtek v 16.00 hodin v bohunickém kampusu Přírodovědecké fakulty MU, v posluchárně 114 pavilonu A11.

Na základě opatření rektora Masarykovy univerzity k současné situaci ohledně koronaviru, jsou všechny přednášky konané po 10. březnu zrušeny. Opatření platí do 24. března, případně do odvolání dle mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví. Děkujeme za pochopení.

20. 2. Jana Pyšková: Zadržování vody — zahrady i veřejný prostor
27. 2. Filip Lysák: Revitalizace jako příležitost pro obnovu a rozvoj biodiverzity
5. 3.

Pavel Novák: Po severní Arménii lesem i nelesem

12. 3. Vít Grulich: Střípky z Indie - přednáška v uvedeném termínu zrušena
19. 3. Petr Keil: Integrating patterns, trends, and predictors of biodiversity across spatial scales - přednáška v uvedeném termínu zrušena
26. 3. Petr Pyšek: Plant invasions in the current world: a global perspective. (Life Science Seminar Series – v posluchárně 132 v pavilonu A11)
2. 4. Petr Koutecký: Vodnické radosti i strasti: studium evoluce vodních rostlin na příkladu lakušníků.
9. 4. Petr Wolf: Antropocén v Beskydech.
16. 4.

Na čem pracují naši studenti: Jan Dohnal, Martin Harásek; Zuzana Hůlková

23. 4. Na čem pracují naši studenti: Jan Kopecký, Eliška Kundratová
30. 4. Bohumil Mandák: Genomy merlíků ve víru evoluce
7. 5. Referáty k zahraniční botanické exkurzi
14. 5. Referáty k zahraniční botanické exkurzi

 

Exkurze bývají zpravidla o sobotách; podrobnější informace k nim lze nalézt na webu pobočky.

11. 4. Karel Fajmon: Putování za violkou bílou
1.  — 2. 5. Helena Prokešová: Dvoudenní exkurze za květenou Pavlovských vrchů v Podpěrových stopách.*
16. 5. Libor Ambrozek: Čejčské a Čejkovické Špidláky — stepní ostrůvky v jihomoravské krajině

*Na dvoudenní exkurzi na Pálavu je třeba se dopředu přihlásit, proto prosím sledujte bližší informace na facebooku ČBS a webu ÚBZ MU