Ohlédnutí za víkendovou brigádou na Kozím vršku

 

Ve dnech 15. a 16. 2. 2020 proběhla brigáda na Kozím vršku, přírodní památce, která je již od roku 1923 v majetku České (tehdy Československé) botanické společnosti. Cílem bylo vytvořit nová vhodná mikrostanoviště pro koniklec jarní (Pulsatilla vernalis).

Kozí vršek je jedním z mála míst ve střední Evropě, kde nížinné populace koniklece jarního dlouhodobě přežívaly. Pro jejich existenci je nezbytné udržovat rozvolněné porosty. V posledních dvou desetiletích péči o lokalitu na Kozím vršku zajišťovala Správa CHKO Třeboňsko. I přesto však (asi hlavně vinou sucha) místní populace v průběhu minulých let skomírala, poslední jedinec uschl na jaře roku 2016. Je zde však možnost reintrodukce, neboť na dané lokalitě byla odebrána semena a rostliny jsou úspěšně pěstovány v kultuře.

Uskutečnili jsme proto akci zaměřenou na vytvoření nových vhodných mikrostanovišť (mimo místo posledního výskytu koniklece, které je nadále ohroženo suchem). Zúčastnilo se celkem čtrnáct účastníků. Pokáceny byly hlavně listnaté dřeviny (převážně duby), které nejvíce transpirují a produkují nevhodný typ opadu. Proředěn byl i porost borovic, dále byl vyřezán nebo vytrhán nepůvodní janovec a vyhrabán opad a mechy. Akce se vydařila, přálo nám počasí, za úspěšnou ji však budeme moci prohlásit, až přinese-li ovoce v podobě nových, rozmnožování schopných jedinců koniklece jarního. Na vybraná místa bude v dohledné době pokusně vysazeno 10 jedinců, dalších cca 30 pak na podzim.

Vybrané fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

Další informace viz v článku “Podaří se zachránit koniklec jarní (Pulsatilla vernalis) na Třeboňsku?” (časopis Botanika).