Řeka Bečva v oblasti plánovaného vodního díla Skalička

Ilustrační obrázek

Řeka Bečva je v rámci České republiky unikátní — je jednou z mála, která má alespoň zčásti zachovalé řečiště. Probíhají zde přírodní procesy, jako je akumulace a přesun materiálu (především štěrku), roste zde typická vegetace a žijí zde vzácní bezobratlí živočichové. Několik fotografií ilustrujících zdejší ekosystémy naleznete níže.

Na části toku má však v následujících letech vzniknout přehrada Skalička, která má být součástí připravovaného protipovodňového systému. Hlavního záměru, tj. ochrany obyvatel před povodněmi, by však dle našeho názoru mohlo být docíleno prostřednictvím prostředků šetrnějších k místní přírodě. Jedním z variantních řešení je např. realizace suchého poldru.

Česká botanická společnost proto formou stanoviska apeluje na zodpovědné státní orgány, aby bedlivě zvážily formu realizace protipovodňových opatření a braly v potaz jedinečné přírodní hodnoty území.

Autorem fotografií je RNDr. Jana Tkáčiková z Moravskoslezské pobočky ČBS.