AOPK hledá botanika - koordinátora monitoringu evropsky významných druhů rostlin

 

Agentura ochrany přírody a krajiny hledá botanika na jednu z klíčových pozic. Jedná se o koordinaci monitoringu a sledování stavu populací evropsky významných druhů rostlin.

Bližší informace na přiloženém letáku a na stránkách AOPK.