Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flóra a vegetace [zprávy o literatuře]

Autor/autoři
Tomáš Kučera
Abstrakt

Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flóra a vegetace Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír., 92: 1-51, [19 tab., 3 mapy], 1995, cena 30,-Kč

Práce je věnována komplexu rybníků a rybníčků představujícímu významnou lokalitu rybniční vegetace na Domažlicku a vychází z podrobného floristického a vegetačního průzkumu této lokality.

Review knihy je součástí digitální knihovny MZK, dostupné zde.

Rok
1996
Ročník
31
Číslo
2
Stránka
116