5. bryologicko-lichenologické dny, Krkonoše 92 - souhrny referátů

Autor/autoři
Peter Scholz, Marta Dědečková, Hana Franklová, Ivan Novotný, Zdeněk Soldán
Časopis
Abstrakt

Scholz P.: Epiphytic lichens and air pollution in Sachsen-Anhalt

Dědečková M.: Present investigations of bryophytes in Moravian karst.

Franklová H.: Bryophytes of the Ještěd ridge.

Novotný I.: Moss Saelania glaucescens in Czechoslovakia.

Soldán Z.: Moss Octodiceras fontanum and its spreading in Czechoslovakia

Rok
1992
Ročník
10
Číslo
12
Stránka
5
Příloha
Příloha Velikost
bryonora10_3.pdf 846.87 KB