Mechorosty zaznamenané během jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce v Hajnici u Mirochova, CHKO Třeboňsko

Autor/autoři
Jan Kučera, Blanka Buryová, Petra Hájková, Michal Hájek
Časopis
Abstrakt

The list of bryophytes recorded during the Spring 2002 Meeting of the Bryological and Lichenological Section at Hajnice (Třeboň area, South Bohemia) is presented. The most remarkable finds of the 171 recorded species are briefly commented.

Rok
2002
Ročník
30
Číslo
12
Stránka
2
Příloha
Příloha Velikost
bryonora30_2.pdf 1.96 MB