Floristický kurz 2020, Znojmo

Ilustrační obrázek

Floristický kurz ve Znojmě proběhl ve dnech 5. až 11. července 2020.

Místy, kde se konal, prochází několik hranic (klimatická, geologická, a také hranice fytogeografická), mísí se zde proto řada prvků. Účastníci tak měli možnost seznámit se, co se flóry a vegetace týče, s neobyčejně pestrým územím.

Bližší informace o navštívených lokalitách naleznete v materiálech pro účastníky kurzu, výsledky budou publikovány ve Zprávách ČBS.

Fotografie z některých exkurzí naleznete níže (foto: H. Mašková, V. Zeisek). Další fotografie jsou dostupné též v soukromé galerii E. Požárové a V. Zeiska.