Shrnutí botanické sezóny 2020 ve východních Čechách

Josef Halda
Datum události
-

Shrnutí botanické sezóny 2020 ve východních Čechách
Prezentace významných nálezů, botanických akcí a určování herbářových položek. Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta UHK

Kontaktní osoba
Josef Kučera
Kontaktní e-mail
Lokalita