Zemřel RNDr. Vojen Ložek, Dr.Sc.

Datum události
-

 

Přírodovědecká fakulta UK v Praze s hlubokým zármutkem sděluje, že dne 15. srpna 2020 v Motolské nemocnici, ve věku 95 let zemřel

RNDr. Vojen Ložek DrSc.

jeden z nejvýznamnějších českých přírodovědců, vědec světového věhlasu, vůdčí postava evropské malakologie a zakladatelská osobnost moderního integrovaného výzkumu čtvrtohor. Ložek byl v plném slova smyslu polyhistorem — vedle nedostižitelné encyklopedické znalosti lokálních peripetií evropské přírody a mimořádného vhledu do specifik řady přírodovědných oborů, vynikal fenomenální schopností koncepční analýzy dílčích témat a jejich inovativních syntéz. Právě jimi vtiskl oborům svého působením určující rámce, předznamenávající jejich další rozkvět. Vojen Ložek byl autorem téměř 1500 vědeckých publikací, včetně několika desítek knih a obřích monografií, kapitol ve světových kompendiích o výzkumu čtvrtohor a biologii měkkýšů i množství popularizačních dělení, konferenčních příspěvků apod. — portál Google Scholar registruje celkem 3800 jeho publikací a 14 800 ohlasů. V průběhu své téměř osmdesátileté vědecké kariéry podstatným způsobem ovlivnil vývoj nejen naší přírodovědy. Průběžně prosazoval uplatnění přírodovědných hledisek v činnosti orgánů státní ochrany přírody i oborových dobrovolných sdružení, kde tradičně působil jako hlavní vědecký poradce. Byl členem řady mezinárodních a národních vědeckých společností, redakčních rad, několika vědeckých kolegií předsednictva ČSAV apod. Jeho výjimečný přínos doznal řadu prestižních ocenění: čestné členství Philosophical Society of Cambridge, zlaté medaile Albrechta Pencka za světové zásluhy o poznání čtvrtohor, Gregora Mendela za zásluhy o rozvoj biologických věd, ČSS za zásluhy o speleologii, cenu Ministra životního prostředí ČR, Purkyňovu cenu za vědeckou popularizaci atd. atd. V neposlední řadě připomeňme také cenu Studenského velemloka PřF UK v roce 2018 oceňující jeho kurs Vývoj přírody, který zde přednášel souvisle 53 let. Pro četné žáky, spolupracovníky a následovníky rozvíjející v různých disciplinách jeho přínos, je Ložkův odchod nenahraditelnou ztrátou. Jeho příklad, komplexitu pochopení přírodovědných témat, entusiasmus, jímž své přesvědčení o smyslu přírodovědného výzkumu naplňoval, i bezprostřednost jeho osobních vzpomínek nelze zapomenout.

Poslední rozloučení se koná ve čtvrtek 20.8.2020 ve 14.15 v obřadní síni krematoria v Motole.

Příloha Velikost
Ložek_parte.pdf 429.17 KB
Kraj