Bryologicko-lichenologické setkání v CHKO Broumovsko 27. - 30.9.2018