Bryologicko-lichenologické setkání v CHKO Poľana 10. - 13.10.2019

Ilustrační obrázek

V poradí už 31. jesenné bryologicko-lichenologické stretnutie Bryologicko-lichenologickej sekcie ČBS sa po 22 rokoch opäť konalo na Slovensku, a to v dňoch 10. – 13. 10. 2019 na území CHKO Poľana, so základňou v Lesnej správe Kyslinky v Hrochoti. Územie Poľany sa podľa očakávaní ukázalo ako bryologicky nesmierne bohaté. Dokumentovaný celkový počet 235 zaznamenaných taxónov patrí medzi doposiaľ najvyššie počty zistených taxónov behom bryologicko-lichenologických stretnutí.