Ostružiník šumavský (Rubus silvae-bavaricae), nový druh pro květenu České republiky

Autor/autoři
Martin Lepší, Petr Lepší
Abstrakt

Ostružiník šumavský (Rubus silvae-bavaricae), regionální druh ze série Radula, který byl dosud známý pouze z Bavorského lesa, byl nově nalezen také na území České republiky.

Zaznamenán byl na dvou lokalitách v podhůří severozápadní Šumavy, a sice nedaleko vesnice Petrovice nad Úhlavou a u Žíznětic (okres Klatovy). Obě místa se nachází zhruba 50 km od dosud známých výskytů v Bavorsku a představují na sever nejvíce vysunuté lokality v rámci celkového areálu druhu.

V článku je vedle popisu obou lokalit uveden též popis druhu, včetně fotografií, mapek rozšíření a skenů herbářových položek.

Rubrika
Rok
2020
Ročník
55
Číslo
2
Stránka
181