Ve dnech 11. až 17. 7. proběhl floristický kurz v Teplicích

 

Ve dnech 11. až 17. července proběhl v pořadí již 60. floristický kurz, místem jeho konání byly Teplice. Jednalo se zároveň o devátý kurz, který směřoval do oblasti severních Čech.

Vedoucí exkurzí provedli účastníky celkem po 40 trasách v širším okolí Teplic, navštíveny byly jak oblasti termofytika (Podkrušnohorská pánev, Lounské a Labské středohoří), tak mezofytika (podhůří Krušných hor, Milešovské středohoří) a oreofytika (Krušné hory).

Informace o navštívených lokalitách naleznete v materiálech pro účastníky kurzu, výsledky budou publikovány v samostatném čísle časopisu Severočeskou přírodou. Několik fotografií z kurzu naleznete ve fotogalerii.

Floristický kurz proběhl za spolupráce s Gymnáziem Teplice. Všem, kteří se na jeho přípravě podíleli, děkujeme.