Exkurze: Na hořečky a hořce na Blatensko

Datum události
-
-

 

Dne 5. 9. 2021 proběhnou hned dvě exkurze, a sice:

Exkurze do národní přírodní památky Kocelovické pastviny. Sraz je u infotabule severně od Kocelovic (49.47369N, 13.82550E) v 10.00. Exkurze je zaměřena především na kriticky ohrožené hořečky drsné Sturmovy, ale bude možno vidět i další zajímavé druhy rostlin, např. toliji bahenní, vítod ostrokřídlý, čertkus luční nebo plodící kosatec sibiřský.

 

Exkurze za hořci hořepníky u Mečichova. Cílem je podmáčená louka u rybníka Věžiště nedaleko obce Mečichov. Sraz je u hráze rybníka (49.3459081N, 13.7862317E) ve 14.00.

Obě exkurze povede Jitka Štěrbová.

Exkurze pořádá Jihočeská pobočka ČBS a AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Čechy.

Lokalita