Docent Vladimír Řehořek (1933-2021) - botanický polyhistor a životní optimista