Mechorosty Přírodní rezervace Červený kříž a okolí Vyspalovy seče v CHKO a BR Křivoklátsko

Autor/autoři
Hana Franklová, Jiří Kolbek
Abstrakt

Přírodní rezervace Červený kříž se nachází v jihovýchodní části CHKO a BR Křivoklátsko. Území je chráněno pro zachovalé porosty subkontinentálních a subxerofilních doubrav s mochnou bílou, které se však vyskytují i v jeho širším okolí.

Bryologický průzkum rezervace je součástí dlouhodobého systematického průzkumu chráněných území CHKO a BR Křivoklátsko, zaměřeného na současný stav rozšíření mechů a játrovek s důrazem na vzácné a ohrožené druhy.

Článek je součástí digitální knihovny MZK a je dostupný zde.

Rubrika
Rok
2004
Ročník
39
Číslo
3
Stránka
453