Mechorosty nalezené během exkurzí na floristickém kurzu ČBS v Novém Jičíně (1999)

Autor/autoři
Zbyněk Hradílek, Svatava Kubešová
Abstrakt

V průběhu floristického kurzu konaného v roce 1999 v Novém Jičíně se uskutečnilo pět bryologických exkurzí. Druhy nalezené při těchto exkurzích jsou uvedeny v tomto příspěvku. Celkem se jedná o 139 mechorostů (20 játrovek a 119 mechů).

Článek je součástí digitální knihovny MZK a je dostupný zde.

Rubrika
Rok
2004
Ročník
39
Číslo
3
Stránka
459