Hodnocení expanzních rostlin - prosba z PřF MU

 

Vážení členové České botanické společnosti,

chtěli bychom Vás požádat o expertní hodnocení, které druhy jsou ve Vašem regionu expanzní. 

Jako expanzní druhy chápeme: 

“Původní druhy, jejichž rozšíření v krajině dlouhodobě (resp. od roku 1990) stoupá, jejich lokální abundance narůstá a které dosahují dominance ve společenstvech.”

Na základě předchozích diskuzí jsme připravili předběžný seznam druhů, o kterých předpokládáme, že jsou alespoň v některých biotopech nebo regionech expanzní. Předem vybraný seznam Vám má usnadnit práci a zajistit, že neopomenete některé významné expanzní druhy. Není to však vyčerpávající seznam a každý z Vás může přidat další druh dle vlastního uvážení.

Hodnocení probíhá na škále vybraných regionů. Celkem jsme vymezili 19 regionů, jejichž hranice zčásti kopírují hranice fytochorionů. Při vyplňování dotazníku je tedy potřeba uvést, ke kterému z regionů se hodnocení vztahuje. Pokud můžete expertní hodnocení provést pro více regionů, prosíme Vás o vyplnění dotazníku vícekrát. V rámci jednotlivých regionů probíhá hodnocení na škále široce vymezených vegetačních typů. Při rozlišení vegetačních typů jsme vycházeli především z Katalogu biotopů ČR, kdy jsme sloučili jednotlivé jednotky do širších skupin. K dispozici je i převodní tabulka.

Všechny podrobnosti najdete v přiložené excelové tabulce na úvodním listu s vysvětlivkami.

Případné další dotazy směřujte, prosím, na Irenu Axmanovou: axmanovairenaatgmail [dot] com

Budeme velmi rádi, pokud se do tohoto projektu zapojíte a pomůžete nám s hodnocením. Pokud se hodnocení plánujete zúčastnit, prosíme o rychlou zpětnou vazbu na výše uvedenou emailovou adresu s uvedením který region se chystáte expertně zhodnotit. Vyplněný dotazník nám, prosím, zašlete do 3. 9. 2022.

Předem děkujeme za Váš čas.

Irena Axmanová, Kryštof Chytrý a Jakub Těšitel

Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity

Kontaktní osoba
Irena Axmanová
Kontaktní e-mail
Příloha Velikost
Expanzní druhy - hodnocení (.xlsx) 467.23 KB