Česká společnost pro ekologii zve na podzimní konferenci

Kontaktní osoba
Conference email
Kontaktní e-mail

 

Česká společnost pro ekologii (ČSPE) a Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) pořádají v Brně ve dnech 7.–9. 9. 2022 v pořadí osmou konferenci České společnosti pro ekologii. Konference pokrývá celé spektrum ekologie jako vědního oboru a jeho aplikací, včetně ochrany přírody.

Konferenčním jazykem bude angličtina. Proto prosíme, abyste informaci o konferenci šířili i mezi své zahraniční kolegy.

The 8th Conference of the Czech Ecological Society (ČSPE) will be organised by ČSPE and the Faculty of Forestry and Wood Technology at Mendel University in Brno (FFWT MENDELU) from 7th to 9th September 2022. The conference will cover ecology very broadly, including applied and conservation ecology.

Registration: https://forms.gle/P4gzJeKiGNGUnhhz9

Web: https://www.cspe.cz/konference/ekologie-2022/

Important dates:

Termín konání konference / Conference dates: 7.–9. 9. 2022
Otevření registrace / Registration opening: 31. 5. 2022
Snížené vložné při včasné registraci / Early-bird reduced fee: do /till 25. 7. 2022
Registrace abstraktů / Abstract registration: do /till 25. 7. 2022
Rezervace ubytování / Reservation of accommodation: do /till 15. 8. 2022
Deadline pro přihlášení na konferenci do/ Deadline for registration till: 31.8.2019

Bližší informace naleznete na webových stránkách pořadatele: https://www.cspe.cz/konference/ekologie-2022/