Ohlédnutí za letošními floristickými kurzy

Ve spolupráci se Slovenskou botanickou společností proběhl po loňském odkladu floristický kurz v Senici. A sice ve dnech 3. — 9. 7. 2022. Ohlédnutí za akcí v podobě fotografií Martiny Macků naleznete zde: https://eu.zonerama.com/Malvinka/Album/8674192?fbclid=IwAR3EJz-pNf-81UY

Floristický kurz ČBS pak probíhal v Přerově od 10. do 16. 7. Hlavními organizátory kurzu byli Zbyněk Hradílek a Michal Hroneš. Trasy exkurzí spolu s nimi připravoval Bohumil Trávníček. Na akci se sešlo celkem 101 zájemců o květenu střední Moravy a během týdne prošli 40 exkurzních tras (včetně 4 dendrologických a 2 bryologických). Fotografie z několika exkurzí naleznete na stránkách Moravskoslezské pobočky ČBS https://ms-cbs.cz a v galerii https://botanospol.cz/cs/node/6724

Všem organizátorům i účastníkům obou floristických kurzů děkujeme.