Pozvánka na exkurze jihočeských botaniků - podzim 2022

Kontaktní osoba
Milan Štech
Kontaktní e-mail

Podzim je tady a s ním začátek zimního semestru a samozřejmě také oblíbené exkurze jihočeských botaniků, na které zveme všechny milovníky rostlin, přírody a krajiny. Pro případ neočekávaných změn sledujte těsně před exkurzí nástěnku Katedry botaniky PřF JU (http://botanika.prf.jcu.cz), kde budou aktuální informace.

16. 10. Na Žofinu huť a Žofinku
22. 10. Podzimním Předšumavím
23. 10. Za ostružiníkem zlatokorunským a jinými rostlinami do okolí Libníče
5. 11. Roste ještě kapraď tuhá na rakouské Šumavě
26. 11. Co ještě nezasněžilo z kytek a mechů?

Exkurze se konají za každého počasí. Aktuální informace je možno získat na http://botanika.prf.jcu.cz, na Facebooku (http://www.facebook.com/pages/Katedra-botaniky-P%C5%99F-JU/424484454306…) nebo u Milana Štecha tel. 387772373, mobil 724149053 nebo email stechatprf [dot] jcu [dot] cz