Ohlédnutí za letošní konferencí a sjezdem ČBS

 

V letošním roce Česká botanická společnost výjimečně pořádala dvě akce konferenčního typu.

První byla konference na téma “Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity”, která kvůli pandemickým opatřením nemohla proběhnout v původním termínu na podzim 2020, podařilo se ji v plném rozsahu uskutečnit až na jaře letošního roku.

Druhou akcí byl sjezd ČBS na téma “Botanický výzkum a jeho praktické aplikace”, který se konal u příležitosti 110. výročí ČBS, a sice ve dnech 8. až 10. 10. 2022.

Více v článku Štefánek M. (2022): Několik vět ke konferenci a sjezdu ČBS v roce 2022, Živa 6/2022: CLXXXII.

Fotografie z obou akcí naleznete v galerii.