Pozvánka na exkurze Jihomoravské pobočky ČBS a Ústavu botaniky a zoologie PřF MU v Brně

Jihomoravská pobočka České botanické společnosti a Ústav botaniky a zoologie PřF MU v Brně na jaře 2023 zvou na následující botanické exkurze pro veřejnost.

15. 4. 2023 Karel Fajmon: Putování za violkou bílou
12. 5. 2023 Jakub Těšitel: Odpolední exkurze na aluviální louky v nivě Dyje (podrobné informace budou zveřejněny později)
13. 5. 2023 Milan Chytrý a Jakub Těšitel: Soutok Moravy a Dyje (podrobné informace budou zveřejněny později)
3. 6. 2023 Pavel Lustyk & Pavel Novák: Letovické hadce a opuky (podrobné informace budou zveřejněny později)