Konference ČBS: Dlouhodobé změny flóry České republiky - přihláška příspěvku

Kontaktní osoba
Kateřina Woodard
Kontaktní e-mail

Ve dnech 25. 11. – 26. 11. 2023 se uskuteční v Praze na Albertově pracovní konference ČBS na téma “Dlouhodobé změny flóry České republiky”.

Konference se bude zabývat změnami české flóry na různých škálách, od úrovně celonárodní přes regionální až po jednotlivé monitorované populace. Zahrnuta budou mj. následující témata:

  • ústup, vymírání, ale na druhou stranu i expanze původních druhů
  • zavlékání druhů nepůvodních, rostlinné invaze
  • osídlování nových stanovišť
  • význačné ochranářské lokality
  • specifika významných biotopů, jako např. obnažená dna nebo dálnice
  • kromě cévnatých rostlin jsou vítány i shrnující přednášky pro mechorosty a lišejníky

Tato konference nebude pokrývat změny vegetace (tedy změny na úrovni společenstev a celých ekosystémů), neboť tomuto tématu bude věnována navazující konference v roce 2024. 

Přípravný výbor konference: Zdeněk Kaplan, Jiří Brabec, Petr Koutecký, Zdeňka Lososová a Petr Pyšek.

Návrhy na přednášky v délce max. 15 min. (+ 5 min. na diskusi) a na postery (rozměr tabulí 98 × 148 cm), včetně abstraktů, zasílejte na adresu tajemnice společnosti sekretariatatbotanospol [dot] cz (sekretariat[at]botanospol[dot]cz) do 15. 6. 2023 (přihláška příspěvku ke stažení ve formátu docx, pdf).

Případné dotazy k organizaci konference a programu můžete přímo směřovat na adresu kaplanatibot [dot] cas [dot] cz (kaplan[at]ibot[dot]cas[dot]cz).

Na základě došlých příspěvků bude sestaven program konference, který bude zaslán přihlášeným v září, členům ČBS spolu se zářijovými Informacemi členům. Uzávěrka programu bude k 31. 8. 2023, do té doby potvrdíme přihlášeným přijetí a formu jejich příspěvku.


Aktualizace (dne 2. 7. 2023): ! Registrace příspěvků prodloužena do 30.7. 2023 !

Přihlášky příspěvků zasílejte na adresu sekretariatatbotanospol [dot] cz (sekretariat[at]botanospol[dot]cz) do 30. 7. 2023, abstrakty do 31. 8. 2023.