Článek v časopise Botanika: O nepůvodních rostlinách v Česku po dalších deseti letech


V prosinci 2022 vyšlo v časopise Preslia třetí vydání Katalogu nepůvodních rostlin České republiky, které navazuje na vydání z let 2002 a 2012. Bylo aktualizováno o nové údaje shromážděné v posledním desetiletí.

Novinky v katalogu i v rozšíření nepůvodních rostlin představili první dva autoři práce, Petr Pyšek a Jiří Sádlo, v rozhovoru, který poskytli časopisu Botanika. Vyšel v čísle 1/2023, které můžete zakoupit mimo jiné na sekretariátu ČBS.

pozn.: Přednáška Jiřího Sádla ke stejnému tématu proběhla v rámci akcí Jihočeské pobočky ČBS, záznam je k dispozici na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=oXxL1b4J_DQ