Žádost o poskytnutí údajů z opakovaných fytocenologických snímků do databáze ReSurveyCzechia

Kontaktní osoba
Milan Chytrý
Kontaktní e-mail

Dovolujeme si požádat kolegy botaniky o poskytnutí údajů z opakovaných fytocenologických snímků a trvalých ploch do databáze ReSurveyCzechia.

Tuto databázi vytváříme na Masarykově univerzitě jako doplněk České národní fytocenologické databáze a součást evropské databáze opakovaných snímků ReSurveyEurope. Databáze bude sloužit k hodnocení změn vegetace v průběhu času a bude k dispozici české botanické komunitě. V současné době ReSurveyCzechia obsahuje 12 670 fytocenologických snímků z 2040 ploch. Podobných dat však existuje mnohem více, z velké části nepublikovaných, a proto uvítáme vaši pomoc s jejich shromažďováním. Výhledově plánujeme i publikaci článku o této databázi se spoluautorstvím všech přispěvatelů.

Moc děkujeme za zaslání publikovaných i nepublikovaných údajů z opakovaných fytocenologických snímků nebo trvalých ploch.

Klára Klinkovská - klinkovska [dot] klaraatgmail [dot] com (klinkovska[dot]klara[at]gmail[dot]com)

Milan Chytrý - chytryatsci [dot] muni [dot] cz (chytry[at]sci[dot]muni[dot]cz)

Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno