Česká flóra: projekt České botanické společnosti na portálu iNaturalist


Česká botanická společnost zřídila projekt Česká flóra na portálu iNaturalist. Členové ČBS i další profesionální i amatérští botanici zde mohou sdílet svoje pozorování cévnatých rostlin z území ČR, doplněná fotkou rostliny a souřadnicemi lokality. Správci projektu Česká flóra jsou Jan Doležal, Michal Ducháček, Radim Paulič a Milan Chytrý.

Projekt má tyto vědecké, vzdělávací a společenské cíle:

  • Propojit amatérské i profesionální botaniky, studenty a terénní přírodovědné nadšence do jedné online komunity, která bude sdílet pozorování planých a zplanělých rostlin na území ČR, vzájemně si pomáhat při determinacích a revizích a sdílet standardy kvalitního záznamu nálezových údajů.
  • Rozvíjet a kultivovat zájem veřejnosti o floristický výzkum a přitáhnout k této aktivitě nové zájemce zejména (ale nejen) z řad mládeže.
  • Shromažďovat kvalitně zaznamenané a ověřené údaje výskytu planých a zplanělých rostlin od lidí, kteří z různých důvodů preferují platformu iNaturalist před zadáváním údajů přímo do databáze Pladias provozované akademickými institucemi nebo NDOP provozované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Projekt však nemá být konkurencí pro tyto databáze. Naopak se počítá s tím, že data uložená v projektu iNaturalistu budou pravidelně stahována a nahrávána do obou těchto databází. Kromě toho jsou data z iNaturalistu přebírána do celosvětové databáze GBIF. Předpokládáme, že se na této platformě objeví i pozoruhodné nálezy, které budou stát za uveřejnění a komentář v sérii Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae.

Zveme všechny zájemce z řad botaniků, aby se k projektu připojili. Je potřeba registrace na portálu iNaturalist, kde bude kromě přezdívky uvedeno i plné jméno. Klademe důraz na kvalitu údajů, a proto požadujeme, aby členové projektu důsledně odlišovali záznamy rostlin pěstovaných od záznamů rostlin planých nebo zplanělých (zaškrtnutím volby “Captive / Cultivated”), kontrolovali souřadnice každé lokality na mapě a udávali možnou odchylku skutečné lokality od udávaných souřadnic.

https://www.inaturalist.org/projects/ceska-flora-projekt-ceske-botanicke-spolecnosti

screenshot stránky projektu: https://www.inaturalist.org/projects/ceska-flora-projekt-ceske-botanicke-spolecnosti