seč

Vliv pastvy a seče na vegetaci suchých trávníků v NPP Kaňk u Kutné hory. Zuzana Mruzíková Čt 28. 09. 2017 - 18:12
Autor(ka)
Pechová, Tereza
Rok
2010
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.