Brassicaceae

Evoluce karyotypu v rodu penízek (Noccaea). Zuzana Mruzíková So 15. 01. 2022 - 10:44
Autor(ka)
Kubová, Michaela
Rok
2019
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Rod Noccaea je jediným rodem tribu Coluteocarpeae a zahrnuje ca 128 druhů s rozšířením primárně v Evropě a Asii. Jde o taxonomicky jeden z nejvíce problematických rodů celé čeledi Brassicaceae. V této studii prezentuji výsledkychromozomových počtů, in situ lokalizace rDNA a rekonstrukce struktury karyotypu metodou srovnávací malování chromozomů. Počet chromozomů stanovený u 26 Noccaea druhů je 2n = 2x = 14 a 2n = 4x = 28, s převládajícím počtem diploidním. Počet lokusů 5S a 45S rDNA je v celém rodě variabilní. Korelace mezi počtem chromozomů a rDNA s fylogenetickým postavením druhů nebyla nalezena. S pomocí metody srovnávacího malování chromozomů byla rekonstruována struktura karyotypu u pěti druhů rodu Noccaea (N. fendleri subsp. glauca, N. meyeri, N. aucheri, N. hastulata a N. perfoliata). Podrobná chromozomová struktura vybraných druhů odhalila u čtyřech z analyzovaných druhů sdílenou strukturu šesti chromozomů ze sedmi, liší se pouze specifickými inverzemi na chromozomu 6/8. Byl rekonstruován karyotyp společného předka celého tribu Coluteocarpeae. Tento ancestrální karyotyp tribu Coluteocarpeae obsahoval sedm chromozomových párů a vznikl odtržením z ancestrálního proto-Calepineae karyotypu (PCK, n = 7) prostřednictvím neobvykle vysokého počtu pericentrických inverzí. Což naznačuje pravděpodobný vznik celého tribu Coluteocarpeae z PCK karyotypu.