polycyklické aromatické uhlovodíky

Mykorhizní symbióza rostlin na stanovištích kontaminovaných PAH. Zuzana Mruzíková Pá 05. 01. 2018 - 18:55
Autor(ka)
Veselá, Monika
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.