bičíkový aparát

Evoluční dynamika bičíků u zelených řas. Zuzana Mruzíková So 06. 01. 2018 - 17:58
Autor(ka)
Hodačová, Alena
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.