karbendazim

Efekty fungicidů na arbuskulární mykorhizní symbiózu. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 13:29
Autor(ka)
Miklíčková, Olga
Rok
2015
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Testování sekvenčně aplikovaných fungicidů na rozvoj orchideoidní mykorhizní symbiózy. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 11:29
Autor(ka)
Ingrová, Zlata
Rok
2012
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Testování směsných nebo sekvenčně aplikovaných fungicidů na růst orchideoidních mykorhizních hub in vitro. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 11:03
Autor(ka)
Šteslová, Michaela
Rok
2012
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.