Serapias lingua

Testování sekvenčně aplikovaných fungicidů na rozvoj orchideoidní mykorhizní symbiózy. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 11:29
Autor(ka)
Ingrová, Zlata
Rok
2012
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Vliv fenofáze orchidejí na úspěšnost izolace jejich mykorhizních hub. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 11:19
Autor(ka)
Krausová, Zuzana
Rok
2012
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Efekt simulované eutrofizace na růst a mykorhizní symbiózu vybraných taxonů evropských orchidejí. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 10:25
Autor(ka)
Veselá, Barbora
Rok
2011
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.