Cylindrocarpon

Vliv fenofáze orchidejí na úspěšnost izolace jejich mykorhizních hub. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 11:19
Autor(ka)
Krausová, Zuzana
Rok
2012
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.