Slovakia

Doplnky k poznaniu lišajníkov Borskej nížiny (juhozápadné Slovensko)
Autor/autoři
Alica Dingová & Ivan Pišút
digitalis Út 21. 07. 2020 - 15:30
Časopis
Rok
2009
Ročník
44
Číslo
12
Stránka
28
O náleze nezvestnej diskovky Parmelia revoluta na Slovensku
Autor/autoři
Anna Guttová
digitalis Út 21. 07. 2020 - 15:30
Časopis
Rok
2002
Ročník
29
Číslo
7
Stránka
18