Slovakia

Fenológia druhov Riccia cavernosa (Marchantiophyta) a Aphanorhegma patens (Bryophyta) na obnažených dnách Dunaja v oblasti Bratislavy
Autor/autoři
Katarína Janovicová, Anna Kubinská
digitalis Út 21. 07. 2020 - 15:30
Časopis
Rok
2002
Ročník
29
Číslo
7
Stránka
1