Caloplaca intercedens

Příspěvek k diverzitě lišejníků NPR Děvín a Tabulová v CHKO Pálava
Autor/autoři
Jiří Malíček & Jan Vondrák
digitalis Út 21. 07. 2020 - 15:30
Časopis
Rok
2018
Ročník
61
Číslo
6
Stránka
1