suť

Proměnlivost vegetace mechorostů skalních a suťových stanovišť na výškovém gradientu v jižní části hlavního hřebene Hrubého Jeseníku. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 17:16
Autor(ka)
Táborská, Markéta
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.