Cirriphyllum tommasinii

Seznam mechorostů sebraných během kryptogamologické exkurze do Velké Fatry
Autor/autoři
Jan Kučera
digitalis Út 21. 07. 2020 - 15:30
Časopis
Rok
1996
Ročník
17
Číslo
6
Stránka
6