Caloplaca citrina

Lišejníky zaznamenané během kryptogamologické exkurze katedry botaniky PřF UK v Národním parku Slovenský raj
Autor/autoři
Zdeněk Palice, Štěpánka Bayerová, Josef Halda
digitalis Út 21. 07. 2020 - 15:30
Časopis
Rok
1999
Ročník
24
Číslo
12
Stránka
11