horní úsek toku

Variabilita společenstev fytobentosu řeky Nitry : rozsivky jako bioindikátory pro hodnocení ekologického stavu toku v prostoru a čase. Zuzana Mruzíková St 08. 03. 2017 - 13:14
Autor(ka)
Matoušek, Michael
Rok
2016
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.