městské lesy Hradec Králové

Vliv nově zakládaných a obnovovaných vodních ploch na biodiverzitu. Zuzana Mruzíková Út 28. 02. 2017 - 22:22
Autor(ka)
Koudelka, Tomáš
Rok
2016
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.