Strombomonas

Krásnoočka (Euglenophyta) v rybnících v Jistebníku (CHKO Poodří). Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 18:09
Autor(ka)
Pospíšilová, Anna
Rok
2012
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.