azoxystrobin

Rezistence k fungicidům v populaci padlí tykvovitých v České republice. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 23:42
Autor(ka)
Jeřábková, Hana
Rok
2010
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.